Uniek samenwerkingsverband

Sinds dit jaar zijn wij als team onderdeel van een uniek samenwerkingsverband dat tot stand is gekomen in Noord-Holland. Onder aanvoering van DTS en Kennemerland zijn met West-Frisia, HRTC en Ulysses een vijftal clubs een samenwerkingsverband aangegaan. Doel is om het vrouwenwielrennen op een hoger niveau te brengen.

Voor veel clubs is het niet eenvoudig om een vrouwenploeg op de been te brengen. Net zoals in veel andere provincies zitten in Noord-Holland de vrouwen flink verspreid over de verenigingen. Een breed samenwerkingsverband is dan de uitkomst. Met de samenwerking denken de clubs alle rensters een meer gericht programma te kunnen bieden. Naast de wedstrijden op clubniveau, zal de combiploeg ook in de Nederlandse Topcompetitie en meerdaagse wedstrijden gaan starten. Door het grotere collectief verwacht men juist voor deze wedstrijden een kwalitatief betere ploeg op de been te kunnen brengen. “Ook kunnen we op deze manier de rensters meer interessante wedstrijden bieden”, aldus Ed Rozelaar van HRTC.

“In dit samenwerkingsverband willen we er naar streven dat alle Elite dames erop kunnen vertrouwen van de hierboven genoemde clubs  een serieus wedstrijd programma kunnen rijden en niet langs de kant hoeven te staan, omdat de club te weinig dames heeft of andere faciliteiten. Bij de meeste wedstrijden moet de club 6-8 wielrensters opstellen en vaak lukt dit niet. Met dit samenwerkingsverband proberen we ook elite dames bij elkaar te krijgen die de ambitie hebben om professionele wielrenster te worden, maar niet goed genoeg zijn voor UCI ploeg. Het aankomende seizoen is een startup fase, maar het zou leuk zijn als de KNWU het concept over kan nemen als het succesvol is. Wij hopen op deze manier het dameswielrennen (op wedstrijd niveau) te stimuleren. Wij geloven erin dat je op deze manier jonge talentvolle en vaak studerende wielrensters bij elkaar kunt brengen met dezelfde ambitie.”